Nerikes Brandkår

Tillsammans skapar vi trygghet

Samverkanscentralen Seglet

I Örebro ligger Seglet, en ny ledningscentral som ger kortare larmkedjor och förbättrad samverkan. Därifrån leder polisregion Bergslagen, SOS Alarm och de 17 räddningstjänsterna i Räddningsregion Bergslagen tillsammans olika typer av insatser i västra delen av mellersta Sverige.

Dummtbild

Samverkanscentralen invigdes i april 2024 och inrymmer lokaler för polisen, SOS Alarm och räddningstjänsten. Det finns även möjlighet för andra samhällsaktörer att nyttja lokalerna för samverkan, exempelvis vid större samhällsstörningar.

Målet med den nya samverkanscentralen är att stärka förmågan att hantera både vardagliga händelser och större kriser så att hjälpsökande ska få snabbare hjälp med rätt resurser i rätt tid, i både större och mindre händelser.

Det som är unikt med Seglet är att det finns en gemensam samverkansarena där polisen, SOS Alarm och räddningstjänsten kan sitta tillsammans och leda insatser tillsammans dygnet runt. Detta ger goda förutsättningar att hjälpas åt i ett tidigt skede av händelser. Det ger också snabba kommunikationsvägar som möjliggör kortare larmkedjor och utökade möjligheter att situationsanpassa insatserna. Dessutom finns stora möjligheter till erfarenhetsutbyte i vardagen både före och efter händelser.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: