Nerikes Brandkår

Tillsammans skapar vi trygghet

Så behandlar vi dina personuppgifter

Nerikes Brandkår behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Dummtbild

Personuppgiftsansvar

Det är Nerikes Brandkårs direktion som är ansvarig för hur vi hanterar personuppgifter inom organisationen. Representanter för direktionen når du via vår växel 010-176 20 00, se våra öppettider under Kontakter.

Offentlighetsprincipen

Nerikes Brandkår är ett kommunalförbund som lyder under kommunallagen, vilket innebär att ärenden som skickas till oss blir allmänna handlingar. Sekretessprövning görs innan utlämning av allmänna handlingar.

Personuppgifter som kommer in till oss

Personuppgifter, såsom namn, adress, telefonnummer, e-post, m.m, som lämnas vid kontakt med Nerikes Brandkår blir allmän handling och sparas enligt gällande arkivbestämmelser.

Personuppgifter som lämnas till oss genom telefonsamtal, webbformulär, e-post, brev, m.m, sparas bara så länge det krävs för att uppfylla syftet med varför uppgiften sparats. Andra regelverk och annan lagstiftning, såsom arkivlagen, bokföringslagen eller arbetsrättslig lagstiftning, påverkar också hur länge en personuppgift sparas.

Du har rätt att få information om hur vi hanterar de personuppgifter vi har om dig och att få eventuellt felaktiga uppgifter ändrade.

Observera att Nerikes Brandkår enbart har tillgång till personuppgifter som behövs för vår egen verksamhet, till exempel diarier, kundregister, avtal, tillstånd, m.m. Vi distribuerar inte personuppgifter vidare till tredje part utom då det krävs för att genomföra vårt uppdrag som myndighet.

Känner du att dina personuppgifter behandlats felaktigt

Om du vill veta hur Nerikes Brandkår behandlar just dina personuppgifter, eller om du upplever att vi har behandlat dina uppgifter på ett felaktigt sätt, kan du anmäla detta via e-post till:

info@nerikesbrandkar.se

eller per brev till:

Nerikes Brandkår
Box 33600
701 35 ÖREBRO.

Beskriv hur du tycker att vi inte har fullgjort vårt ansvar som Personuppgiftsansvarig så kontaktar vi dig i frågan.

Kontakt

GDPR-samordnare

Svarar på frågor avseende Nerikes Brandkårs behandling av personuppgifter.

Ulf Smedberg, 010-176 20 11

ulf.smedberg@nerikesbrandkar.se

Dataskyddsombud

Kontrollerar att dataskyddsförordningen (GDPR) följs inom organisationen.

Thomas Bjerke, 010-176 20 32

thomas.bjerke@nerikesbrandkar.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: