Nerikes Brandkår

Tillsammans skapar vi trygghet

Vårt uppdrag

Ansvar enligt lag och förordningar

LSO - Lag och förordning om skydd mot olyckor

 • Räddningstjänst
 • Förebygga bränder och verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder.
 • Ge rådgivning och information åt den enskilde.
 • Se till att sotning och brandskyddskontroll genormförs.
 • Utföra olycksundersökningar.
 • Granska översikts-, detalj-, trafik-, miljö- och energiplaner.
 • Granska ny-, om- och tillbyggnader.
 • Säkerhetsvakttjänst.

LBE- Lag och förordning om brandfarliga och explosiva varor

 • Utöva tillsyn hos dem som hanterar brandfarliga och explosiva varor.
 • Utfärda tillstånd för hantering av brandfarliga och explosiva varor.
 • Ge råd och information.

Lagen om extraordinära händelser

 • Upprätta stabs- och ledningsverksamhet vid större händelser.
 • Säkerställa kommunikation mellan brandkårens ledningsutrymme och kommunernas krisorganisationer.
 • Bistå medlemskommunerna med planeringsarbete, riskanalysarbete m.m. 

Ansvar enligt avtal

Grannkommuner och övriga räddningstjänstansvariga myndigheter

 • Samarbetsavtal med Örebro flygplats.
 • Bistånd inom kommunal räddningstjänst till förbundets grannkommuner.
 • Bistå länsstyrelsens organisation vid svåra påfrestningar i samhället samt deras räddningstjänstorganisation.

Försäkringsbranschens Restvärdesräddning AB och Trafikverket

 • Restvärdesskydd under och efter räddningstjänstinsatsen.
 • Rengöring och sanering av vägbanan efter trafikolyckor.

Större företag

 • Utbildning samt förebyggande brandskydd.
 • Utbildning vägvisare (skyddsutrustad personal som hjälper brandkåren).
 • Leasing och tillsyn av andningsskyddsutrustning.

Polisen Örebro län

 1. Riskanalys, brandorsaksutredning, spridningsintyg och rådgivning.

Region Örebro län

 • Hjärtstoppsverksamhet vid samtliga brandstationer.
 • IVPA (i väntan på ambulans, alla prio 1-uppdrag) - Fellingsbro.
 • Sjuktransport i terräng.

Brandskyddsföreningen Örebro län

 1. Ekonomi- och utbildningsadministration

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: