Nerikes Brandkår

Tillsammans skapar vi trygghet

Organisation

Nerikes Brandkår är ett kommunalförbund som ansvarar för räddningstjänst och förebyggande brandskydd för ca 260 000 invånare i de nio kommunerna Örebro, Kumla, Hallsberg, Lekeberg, Laxå, Askersund, Lindesberg, Nora och Ljusnarsberg.

  • Förbundet bildades 1 januari 1998, då Örebro, Kumla, Hallsberg och Lekeberg gick samman om gemensam räddningstjänst. Den 1 januari 2001 kom Laxå med i kommunalförbundet, 1 januari 2002 Askersund, 1 januari 2010 Lindesberg och Nora samt 2018 Ljusnarsberg.
  • Vi har 28 brandstationer i förbundet. Stationen i Örebro och Byrsta är heltidsstationer med övningsfält, verkstad, sakavdelningar, administration och ledning. 16 av stationerna är beredskapsstationer och vi har 10 räddningsvärn som bemannas av frivillig personal.
  • Sammanlagt hanterar vi ca 3 000 larm per år. De vanligaste larmen gäller brand, trafikolyckor och automatlarm utan brandtillbud. Andra olyckstyper vi åker på är till exempel utsläpp av farligt ämne, drunkningstillbud, nödställd person/djur, hjärtstopp och suicid.
  • Hos oss jobbar ca 450 brandmän, brandingenjörer, brandinspektörer, administrativ personal och övriga specialistfunktioner tillsammans för din trygghet.
  • Vi har många kompetenser inom förbundet – brandmän, brandbefäl, brandingenjörer, brandinstruktörer och administrativ personal inom områdena verksamhetsstöd, HR, kommunikation och ekonomi.
  • Vår räddningspersonal i beredskap och värn (frivilligpersonal) är stommen i svensk räddningstjänst och en mycket viktig del av Nerikes Brandkår. De har också kompetens från sina vanliga arbeten som många gånger kommer till god nytta vid räddningsinsatser.
  • Vi styrs av en politisk direktion med ledamöter från alla förbundskommuner. Läs mer om vår styrning och ekonomi här »


Dir Förbundsledning Admin Olycksf Rädd rrb Revision Dir

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: