Nerikes Brandkår

Tillsammans skapar vi trygghet

Ekonomiska rapporter

Budget och verksamhetsplan

Vår budgetarbete pågår under perioden april-november och budgeten beslutas av direktionen i december. 

Årsredovisning

Innehållet i vår årsredovisning regleras av Årsredovisningslagen (ÅRL) och består av en förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, finansieringsanalys, noter och revisionsberättelse. 

Delårsrapport

Delårsrapporten sammanställer Nerikes Brandkårs räkenskaper för perioden

1 januari - 31 juli.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: