Nerikes Brandkår

Tillsammans skapar vi trygghet

Direktionen

Nerikes Brandkår styrs politiskt av en direktion med ledamöter från våra nio medlemskommuner. Direktionen träffas sex gånger per år och är Nerikes Brandkårs beslutande, förvaltande och verkställande organ.


Det åligger direktionen att:

  • Fastställa mål och planer för förbundets verksamhet, personalbehov och ekonomi, samt redovisa detta för förbundsmedlemmarna.
  • Övervaka att de fastställda målen och planerna efterlevs.
  • Informera förbundsmedlemmarna om den allmänna planläggningen av förbundets verksamhet samt om frågor av större ekonomisk eller organisatorisk betydelse.
  • Till förbundsmedlemmarnas fulläktige eller kommunstyrelser lämna redovisningar och prognoser om verksamheten och ekonomin.
  • Se till att förbundets organisation är ändamålsenlig och bedrivs effektivt.
  • Planera för förbundets verksamhet under höjd beredskap eller liknande förhållanden, samt samordna förbundets planering med den planering som sker hos förbundsmedlemmarna vad gäller det civila försvaret.
  • Verka för sådana förenklingar i verksamheten som kan underlätta enskildes kontakter med förbundet.
  • Informera allmänheten och förbundets anställda om den egna verksamheten.

Sammanträdestider 2024

01 mars

19 april

14 juni

06 september

25 oktober

06 december

Ledamöter

Kommun

Ledamöter

Ersättare

Örebro

Krister Eriksson (M), ordförande

Fisun Yavas (S)

Marianne Thyr (L)

Inger Carlsson (S)

Jimmy Nordengren (C)

Anders Hagström (KD)

Lindesberg

Göran Gustafsson (M)

Jonas Kleber (C)

Kumla

Thomas Vuolo (M), vice ordf.

Magnus Ivarsson (L)

Hallsberg

Magnus Andersson (S)

Per Sundevall (SD)

Laxå

Arne Augustsson (C)

Kenth Gustafsson (S)

Nora

Malcom Eriksson (M)

John Ole Deckert (NP)

Askersund

Joakim Blückert (M)

Johan Calais (S)

Lekeberg

Vakant

Vakant

Ljusnarsberg

Gert Stark (S), 2 vice ordf.

Bernt Askelin (M)

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: