Nerikes Brandkår

Tillsammans skapar vi trygghet

Direktionen

Nerikes Brandkår styrs politiskt av en direktion med ledamöter från våra nio medlemskommuner. Direktionen träffas sex gånger per år och är Nerikes Brandkårs beslutande, förvaltande och verkställande organ.


Det åligger direktionen att:

  • Fastställa mål och planer för förbundets verksamhet, personalbehov och ekonomi, samt redovisa detta för förbundsmedlemmarna.
  • Övervaka att de fastställda målen och planerna efterlevs.
  • Informera förbundsmedlemmarna om den allmänna planläggningen av förbundets verksamhet samt om frågor av större ekonomisk eller organisatorisk betydelse.
  • Till förbundsmedlemmarnas fulläktige eller kommunstyrelser lämna redovisningar och prognoser om verksamheten och ekonomin.
  • Se till att förbundets organisation är ändamålsenlig och bedrivs effektivt.
  • Planera för förbundets verksamhet under höjd beredskap eller liknande förhållanden, samt samordna förbundets planering med den planering som sker hos förbundsmedlemmarna vad gäller det civila försvaret.
  • Verka för sådana förenklingar i verksamheten som kan underlätta enskildes kontakter med förbundet.
  • Informera allmänheten och förbundets anställda om den egna verksamheten.

Sammanträdestider 2022

28 januari

04 mars

22 april

10 juni

09 september

04 november

09 december

Ledamöter

Kommun

Ledamöter

Ersättare

Örebro

Ameer Sachet (S)

Ulf Södersten(M)

Jimmy Nordengren (C)

Anders Hagström (KD)

Britten Uhlin (S)

Patrik Jämtvall (L)

Lindesberg

Jonas Kleber (C)

Tomas Klockars (M)

Kumla

Thomas Vuolo (M)

Magnus Ivarsson (L)

Hallsberg

Magnus Andersson (S)

Lennart Pettersson (M)

Laxå

Arild Wanche (KD)

Kenth Gustafsson (S)

Nora

Torbjörn Pettersson (M)

Börje Jansson (SD)

Askersund

René Rijns (M)

Johan Calais (S)

Lekeberg

Lennart M Pettersson (S)

Gösta Persson (MP)

Ljusnarsberg

Gert Stark (S)

Mats Larsson (SD)

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: