Nerikes Brandkår

Tillsammans skapar vi trygghet

Protokoll Direktionsmöte nr 5, 2020


Sammanträdesdatum

2020-12-11

Paragrafer

§ 42-54

Datum då anslaget sätts upp

2020-12-17

Datum då anslaget tas ned

2021-01-07

Sekreterare

Maria Eklund, 010-176 20 00Länk till protokoll »

Länk till kallelse och handlingar »


Ärendelista


§ 42

Digitalt direktionsmöte

sid 02

§ 43

Val av justeringsperson

sid 03

§ 44

Budget 2021 och verksamhetsplan 2022-2023

sid 04

§ 45

Avgifter 2021

sid 06

§ 46

Beslutsattestanter och ersättare 2021

sid 07

§ 47

Ekonomisk uppföljning jan-nov 2020

sid 08

§ 48

Sammanträdesdagar

sid 09

§ 49

Policy informationssäkerhet

sid 10

§ 50

Tecknande av lokalt kollektivavtal

sid 11

§ 51

Personalärende

sid 12

§ 52

Information om UAS inom Nerikes Brandkår

sid 05

§ 53

Delegationsärenden

sid 13

§ 54

Meddelanden och aktuell information

sid 14

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: