Nerikes Brandkår

Tillsammans skapar vi trygghet

Kallelse Direktionsmöte nr 5, 2020


Sammanträdesdatum och tid

2020-12-11, kl. 09.00-ca 12.00

Plats för sammanträdet

Digitalt möte

Sekreterare

Maria Eklund, 010-176 20 00

Kallelse och handlingar

Kungörelse

Direktionen för Nerikes Brandkår bjuder in till offentligt möte för fastställande av Budget 2021 och verksamhetsplan 2022-2023


Anmälan:

Kontakta direktionssekreterare Mia Eklund på 010-176 20 00 eller maria.eklund@nerikesbrandkar.se


Handlingar laddas ner ovan eller rekvireras från Nerikes Brandkår 010-176 20 00, info@nerikesbrandkar.se.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: