Nerikes Brandkår

Tillsammans skapar vi trygghet

Protokoll Direktionsmöte nr 2, 2023


Sammanträdesdatum

2023-03-03

Paragrafer

§ 10-19

Datum då anslaget sätts upp

2022-03-10

Datum då anslaget tas ned

2022-03-24

Sekreterare

Maria Eklund, 010-176 20 00Länk till protokoll » Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.

Länk till kallelse och handlingar »


Ärendelista


§ 10

Val av justeringsperson

sid 02

§ 11

Justering av föregående protokoll §4 & §5

sid 03

§ 12

Presentation och rundvandring Byrsta brandstation

sid 04

§ 13

Bokslut 2022

sid 05

§ 14

Tillsynsplan enligt lagen om skydd mot olyckor samt lagen om brandfarlig vara

sid 06

§ 15

Internkontroll - inloggningsbehörigheter i Daedalos

sid 07

§ 16

Satistik händelser 2022

sid 08

§ 17

Handlingsprogrammet

sid 09

§ 18

Delegationsärenden

sid 10

§ 19

Övrigt

sid 11

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: