Nerikes Brandkår

Tillsammans skapar vi trygghet

Protokoll Direktionsmöte nr 4, 2021


Sammanträdesdatum

2021-06-11

Paragrafer

§ 28-37

Datum då anslaget sätts upp

2021-06-24

Datum då anslaget tas ned

2021-07-16

Sekreterare

Maria Eklund, 010-176 20 00Länk till protokoll »

Länk till kallelse och handlingar »


Ärendelista

Sida

§ 28

Dagens möte sker digitalt

02

§ 29

Val av justeringsperson

03

§ 30

Budgetramar 2022-2024

04

§ 31

Ekonomisk uppföljning januari-maj 2021

05

§ 32

Reglemente och riktlinjer för internkontroll

06

§ 33

Vätternterassen

07

§ 34

Personalärende

08

§ 35

Utbyggnad av brandstationen i Byrsta

09

§ 36

Delegationsärenden

10

§ 37

Meddelanden och aktuell information

11


Sidansvarig:

Senast uppdaterad: