Nerikes Brandkår

Tillsammans skapar vi trygghet

Vanliga frågor

Här har vi samlat svaren på de vanligaste frågorna som kommer in till oss. Klicka på rubrikerna nedan eller scrolla för att hitta din fråga.

Brandsäkert hem

Vad får jag placera i trapphuset i ett flerbostadshus?

Trapphuset är den primära utrymningsvägen från lägenheterna i ett flerbostadshus. Det är därför mycket viktigt att det hålls fritt från brännbart material och sådant som kan hindra någon från att ta sig ut. I regel får det inte stå varken cyklar, barnvagnar, möbler, elrullstolar, tidningsbuntar eller liknande i trapphuset - dessa får du istället ha utomhus, ta in i lägenhet eller ställa i ett avskilt förråd. Enstaka fastlåsta cyklar eller rullatorer kan i vissa fall accepteras så länge de inte står i vägen vid utrymning och hyresvärden tycker att det är okej. 


Vad får jag förvara i vårt gemensamma garage?

I ett garage bör det finnas så lite brännbart material som möjligt. Gemensamma fordonsgarage ligger ofta i källaren eller på markplan i ett flerbostadshus, vilket gör att en brand kan få mycket stora konsekvenser. De är i huvudsak avsedda för bilar, motorcyklar och mopeder. Brandfarlig vara (förutom en reservdunk), däck eller brandfarlig gas ska därför inte förvaras i gemensamma garage.

En brand i fristående garagelänga får oftast inte lika stora konsekvenser, men där gäller ändå samma regler beträffande brandfarlig gas och vätska. Hyresvärd, bostadsrättsförening eller samfällighet beslutar lämpligen om förvaring av däck och annat brännbart material är tillåtet.

 

Får jag grilla på balkongen?

Om du inte själv äger din bostad är det hyresvärden eller bostadsrättsföreningen som bestämmer om det är tillåtet att grilla på balkongen. Kol- och gasolgrillar är aldrig lämpliga att använda på en balkong, vi rekommenderar istället en elgrill.

 

Brandfarlig vara i hemmet

Hur du hanterar brandfarlig vara, d.v.s. förvaring, användning, tillverkning, bearbetning etc. som är privat eller yrkesmässig regleras i Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Mer information om hur du hanterar dina brandfarliga vätskor och gaser samt hur och var de får förvaras hittar du här »


Fyrverkerier

Du måste vara 18 år för att få köpa eller använda fyrverkerier. Varje kommun har egna regler för användandet av fyrverkerier i tätbebyggda områden och i vissa fall kan det även behövas tillstånd från polisen. Är du osäker på vad som gäller hos dig bör du kontakta din kommun och polisen.

Brandskyddsutrustning

Vilken brandsläckare ska jag ha hemma?

Vi rekommenderar att man som privatperson har en 6 kg pulversläckare. Effektivitetsklassen bör vara minst 43A 233B C. Brandsläckaren placerar du på en synlig plats, gärna nära bostadens entré.


Kontrollerar och fyller ni på brandsläckare?

Nej, det gör vi inte. Viss egenkontroll kan du göra själv, såsom att tryckmätaren står på grönt, att slangen är hel samt att plomberingen sitter kvar. För noggrannare kontroll eller påfyllning av brandsläckaren vänder du dig till en brandredskapsfirma. 


Säljer ni brandsläckare?

Nej, det gör vi inte. Brandsläckare kan du köpa hos välsorterade handlare, ditt försäkringsbolag eller en brandredskapsfirma.


Vad gör jag med min gamla brandsläckare?

En gammal brandsläckare lämnar du in, tömd på innehåll, på kommunens återvinningscentral.


Var ska jag placera min brandvarnare?

Bästa stället att placera en brandvarnare är utanför sovrum, eller centralt i bostaden. En brandvarnare täcker en yta på max 60 kvm, men vi rekommenderar att du sätter upp några extra - varför inte en i varje rum? Om bostaden har flera våningsplan bör du sätta upp minst en brandvarnare på varje plan. 

För att öka tryggheten ännu mer kan du installera sammankopplade brandvarnare (larmar en så larmar alla) - i synnerhet om du har ett stort hus.


Hur testar och underhåller jag min brandvarnare?

Testa brandvarnaren en gång i månaden genom att trycka på testknappen. En gång per år ska brandvarnaren rengöras, vilket du enklast gör med dammsugaren. Batteriet byter du när brandvarnaren indikerar detta eller enligt tillverkarens anvisningar.


Vilken brandfilt ska jag köpa?

Det viktigaste med en brandfilt är att den är tillräckligt stor för att täcka en människa. Storleken bör vara minst 120 x 180 cm. Placera gärna brandfilten nära köket då den även är bra att använda vid spisbränder.


Elda ute

Behöver jag anmäla att jag ska elda ris?

Nej, det ska du inte anmäla. Eldning sker alltid under eget ansvar men är bara lämpligt vid vissa förhållanden.


Får jag elda på min egen tomt?

All eldning sker under eget ansvar och det är viktigt att du har koll på att elden inte sprider sig okontrollerat. Du ska också vara medveten om att röken kan vara mycket irriterande för grannar och besvärlig för allergiker, därför måste du också ta reda på om kommunens miljökontor tillåter eldning på tomten. 

Om det är extremt torrt kan det råda eldningsförbud.


Vad är brandriskprognosen idag?

För att ta reda på aktuell brandriskprognos kan du ringa SOS Alarms telefonsvarare på 019-18 99 05 eller besöka SMHI:s hemsida. Du kan även ladda ner appen BRANDRISK Ute från App Store eller Google Play. 


Vid eldningsförbud

När är det eldningsförbud?

Vid extremt torr väderlek och stor brandrisk kan Länsstyrelsen eller kommunen fatta beslut om eldningsförbud. I ett beslut om eldningsförbud beskrivs eventuella undantag där det trots rådande eldningsförbud är tillåtet att elda. När eldningsförbud utfärdas annonseras det tydligt på Länsstyrelsens hemsida, Nerikes Brandkårs hemsida och i lokala tidningar.


Vad menas med "egen tomtmark"?

Med "egen tomtmark" menas i det här sammanhanget en vanligt villatomt eller en innergård i anslutning till flerbostadshus.


Räknas kolonilotter som egen tomt?

Nej, odlingslotter och kolonilotter räknas inte som egen tomt i det här fallet. Det innebär att du inte får grilla där under eldningsförbudet.


Vad gäller för campingplatser? Får man grilla utanför husvagnen?

Nej! Det är bara tillåtet att grilla i trädgårdsgrill på egen tomt.


Är det OK att använda engångsgrill eller friluftskök vid eldningsförbud?

Nej!


Är det OK att använda gasol eller elgrill vid eldningsförbud?

Nej! Inne i t.ex. din husvagn får du använda gasol. Däremot inte utomhus om det inte är på egen tomtmark.


Får man grilla på en iordningställd grillplats vid sjön vid eldningsförbud?

Nej! Det är bara tillåtet att grilla i trädgårdsgrill på egen tomt.


Går det att få dispens om man ställer grillen på asfalt och har vatten bredvid?

Nej! Det räknas som eldning utomhus. Det är bara tillåtet att grilla i trädgårdsgrill på egen tomt.


Vad händer om jag bryter mot eldningsförbudet?

Bryter du mot eldningsförbudet kan du få dagsböter (böter som baseras på din inkomst). Om du bedöms att ha varit så oaktsam med elden att det blir en anmälan om allmänfarlig vårdslöshet kan du dömas till högst två års fängelse.

(Källa: SVT Nyheter Uppsala, 2018-07-11. Mikael Hedström , presstalesperson Polisen Region Mitt)


Uppdrag och tjänster

Fyller ni pooler?

Nej, det gör vi inte. Det ingår inte i vårt uppdrag och vi kan inte heller garantera kvaliteten på vattnet i våra tankbilar. För att få hjälp att fylla din pool kan du vända sig till en privat leverantör. Bor du i Örebro kommun finns det betalstationer där företag och privatpersoner kan köpa vatten.

Besök Örebro kommuns hemsida för mer information » Länk till annan webbplats.


Räddar ni katter i träd?

Att rädda katter i träd är inte räddningstjänst och därför inte något vi kan prioritera. Om kattens ägare ändå tycker att det är angeläget kan vi hjälpa till i mån av tid och mot en avgift på drygt 900 kr.

Ring inte 112 utan kontakta oss via vår växel 010-176 20 00.


Hyr ni ut flytvästar?

Nej, det gör vi inte. Flytvästar går att hyra på vissa ställen via Svenska Livräddningssällskapets flytvästdepåer.

Besök Svenska Livräddningssällskapets hemsida för mer information » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Hyr ni ut pumpar och slangar?

Under förutsättning att vi själva inte använder utrustningen kan det finnas materiel att hyra hos oss. Kontakta oss via växeln, 010-176 20 00, för att få veta mer.


Kan vi boka studiebesök på brandstationen?

I mån av tid tar vi emot grupper (från 9 års ålder). 

Mer information om studiebesök hos oss hittar du här »


Kan ni komma och besöka vår skola/förskola?

Tyvärr har vi inte möjlighet att åka ut till förskolor, skolor m.m.
Givetvis hjälper vi till att stötta verksamheter vid problem med anlagda bränder. Kontakta då vår via växeln 010-176 20 00 eller utbildningar@nerikesbrandkar.se

 

Var kan jag lämna in explosiva varor, som t.ex. fyrverkerier, ammunition och sprängämnen?

Nerikes Brandkår tar inte emot explosiva varor från allmänheten; vare sig det gäller ammunition, fyrverkerier, sprängämnen eller något annat. Fyrverkerier ska du i första hand lämna tillbaka till återförsäljaren, i övrigt kontaktar du polisen på 114 14 som gör en bedöming av hur explosiverna ska hanteras.

Lokaler, tillsyn och byggfrågor

Hur många personer får vistas i en lokal?

När en byggnad uppförs anpassas den efter ett visst antal personer, med hänsyn till bland annat utrymning vid brand och ventilationssystemets kapacitet. Nerikes Brandkår bestämmer inte hur många personer som får vistas i en byggnad. För den typen av frågor får du vända sig till kommunens byggnadsnämnd för att få eventuella uppgifter från senaste bygglovet, eller ta kontakt med en brandteknisk konsult på privata marknaden.

Observera att om du vill ”öka” personantalet i en lokal är det viktigt att först kontakta kommunens byggnadsnämnd, då det kan krävas bygglov eller anmälan för förändringen. Oavsett eventuella krav från kommunen är man som byggherre alltid skyldig att följa gällande bygglagstiftning när man gör förändringar i sin byggnad eller byggnadens användningssätt.


Tillfällig övernattning i skolor och på idrottsanläggningar

Det ställs särskilda krav för att få använda t.ex. en skol-, fritids- eller idrottslokal för övernattning. Lokalerna måste anpassas ur ett brandskydds- och utrymningsperspektiv samt att det måste finnas en säkerhetsansvarig och en vakande nattvakt på plats.

Du måste även anmäla tillfällig övernattning till Nerikes Brandkår, så att räddningstjänstens personal kan fatta rätt beslut om det skulle börja brinna. Vad som krävs och ett formulär för att anmäla tillfällig övernattning hittar du här ».


Hur beställer jag en tillsyn?

Det finns ingen möjlighet att beställa en tillsyn utan Nerikes Brandkår utövar tillsyn inom sina medlemskommuner enligt Lag om skydd mot olyckor samt Lag om brandfarliga och explosiva varor. 

Tillsynen är en myndighetsutövning som kan resultera i att Nerikes Brandkår fattar beslut om förelägganden eller förbud för att åtgärda brister i brandskyddet. Vi beslutar om vart vi ska göra tillsyn utifrån vad som finns att skydda, specifika risker (så som hantering av brandfarliga varor, om det finns ett hjälpbehov vid utrymning etc.), kännedom om förekommande brister o.s.v. 

Även om det inte är möjligt att beställa en tillsyn så kan du ändå lämna upplysningar om eventuella brister till Nerikes Brandkår. Då får vi med den informationen i vårt beslutsunderlag när vi väljer vart tillsyn ska genomföras.


Hur ska jag bygga brandsäkert?

Frågor och svar om byggnadstekniska brandskyddsfrågor vid ny-, om-, och tillbyggnad hänvisar vi till brandtekniska konsulter på den privata marknaden. Nerikes Brandkår är en myndighet som har tillsynsansvar enligt lag om skydd mot olyckor och därför kan vi inte delta i projektering av byggnader. 

Observera att bygglov eller anmälan till kommunens byggnadsnämnd kan krävas i dessa fall. Kontakta din kommun för att få mer information. 


Jobba hos oss

Hur blir jag brandman?

För att bli brandman går du den tvååriga eftergymnasiala utbildningen Skydd mot olyckor (SMO). Utbildningen drivs av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB).

Läs mer om hur du blir brandman på MSB:s hemsida »


Sidansvarig:

Senast uppdaterad: