Nerikes Brandkår

Tillsammans skapar vi trygghet

Trädgårdsavfall

Sedan den 1 januari 2024 är det inte längre tillåtet att elda trädgårdsavfall. Bestämmelsen kommer från EUs avfallsförordning (3 kap. § 1) och gäller alla, oavsett om du bor centralt eller på landsbygden.

Kompostera eller lämna till återvinningscentralen

För att ta hand om ditt trädgårdsavfall på rätt sätt ska du antingen

  • Kompostera det hemma på tomten, eller
  • lämna avfallet till en återvinningscentral.

Valborgsmässoeld

Det kan finnas möjlighet att få dispens om du vill anordna en offentlig påsk- eller valborgsmässoeld.

Ansökan om dispens gör du till din kommun.

Frågor

Till följd av den nya lagen pågår det i flera kommuner en översyn av de lokala föreskrifterna.

Därför hänvisar vi dig till Miljökontoret i din kommun, om du har frågor kring detta.


Sidansvarig:

Senast uppdaterad: