Nerikes Brandkår

Tillsammans skapar vi trygghet

Överklaga - hur gör jag?

Om du vill överklaga ett beslut måste du göra det skriftligt till Nerikes Brandkår inom tre veckor från den dag då protokollet anslås. Direktionen prövar sedan om ditt överklagande har kommit in i rätt tid och skickar det i så fall vidare till förvaltningsrätten i Karlstad.

Dummtbild

Vem får överklaga?

Du kan överklaga ett beslut som fattats av direktionen för Nerikes Brandkår om du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i någon av våra medlemskommuner.

Vad vill de veta?

Din överklagan ska ange vilket beslut som överklagas, varför du tycker att det är fel och vilken ändring du vill ha. Tala också om vad du har för bevis och vad du vill att rätten ska känna till och ta hänsyn till vid sin prövning. Den ska dessutom innehålla:

  • person- eller organisationsnummer
  • postadress och adress till din arbetsplats
  • telefonnummer till bostaden och arbetsplatsen samt mobiltelefonnummer (med undantag för nummer som avser ett hemligt mobilabonnemang som behöver uppges endast om rätten begär det)
  • e-postadress, och
  • annat som har betydelse för att domstolen ska kunna nå dig.

Vad kostar det?

Det kostar inget att överklaga. Du står bara för dina egna kostnader och behöver inte betala motpartens om du förlorar.

Läs mer om hur det går till på förvaltningsrättens webbplats » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: