Nerikes Brandkår

Tillsammans skapar vi trygghet

Protokoll Direktionsmöte nr 03, 2024


Sammanträdesdatum

2024-06-14

Paragrafer

§ 21-30

Datum då anslaget sätts upp

2024-06-20

Datum då anslaget tas ned

2024-07-12

Sekreterare

Sara Johansson, 010-176 20 06Länk till protokoll » Pdf, 2 MB.

Länk till kallelse och handlingar »


Ärendelista


§ 21

Val av justeringsperson

sid 02

§ 22

Nerikes Brandkårs nya räddningschef

sid 03

§ 23

Firmatecknare

sid 04

§ 24

Delegationsordning

sid 05

§ 25

Återföring RUR

sid 06

§ 26

Nöjd-kund-index (NKI) 2023

sid 07

§ 27

Sjöräddningssällskapet Hjälmaren

sid 08

§ 28

Delegationsärenden

sid 09

§ 29

Meddelanden och aktuell information

sid 10

§ 30

Mötet avslutas

sid 11

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: