Nerikes Brandkår

Tillsammans skapar vi trygghet

Säker placering av sopkärl

Ett kärl som brinner utomhus innebär i sig ingen större skada, men om branden inträffar intill en byggnad är risken att branden sprider sig stor.

Illustration över säker placering

Sopkärl och öppna containrar placeras ofta utomhus och det är därför viktigt att de placeras på ett säkert avstånd från byggnader. Helst av allt bör kärl som står utomhus täckas och låsas, alternativt placeras i soprum. 

Vi rekommenderar ett generellt avstånd om minst sex meter mellan byggnad och öppen container, brännbart materiel etc. Hör även försäkringsbolaget eftersom de kan ha än högre krav. 

Du bör även undvika att placera annat brännbart material invid husväggar, på lastkajar och under skärmtak.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: