Nerikes Brandkår

Tillsammans skapar vi trygghet

Hjärtstartare (D-HLR)

I kursen D-HLR lär vi dig att använda en hjärtstartare/defibrillator (där D står för defibrillator.

Mål

Deltagaren ska efter genomförd utbildning självständigt kunna hantera hjärtstartaren och i grupp kunna genomföra ett så effektivt återupplivningsförsök som möjligt. 

Kursinnehåll

  • Teori
  • Repetition av hjärt- och lungräddning (HLR)
  • Genomgång av hjärtstartare
  • Teamträning med hjärtstartare
  • Olycksscenarion 

Plats

Ni kommer till brandstationen i Örebro, Byrsta eller Lindesberg. Alternativt kommer vi till er arbetsplats om det passar bättre och förutsättningarna är de rätta. 

Antal deltagare

Minst 6 och max 8 deltagare. 

Vi erbjuder även kurser för upp till 12 deltagare, med förbehåll att halva gruppen väntar/observerar när andra hälften genomför "olycksscenarion". 

Kurslängd

Ca 2,5 timmar  

Frågor och anmälan

Kontakta oss vid intresse på utbildningar@nerikesbrandkar.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: