Nerikes Brandkår

Tillsammans skapar vi trygghet

Brandskyddssamordnare (SBA)

Genom att arbeta systematiskt med brandskyddet säkerställer man att brandskyddsåtgärder vidtas och underhålls på ett effektivt sätt. Den här utbildningen syftar till att lära dig hur man kan arbeta systematiskt brandskydd för att förebygga brand och minska konsekvenserna om en brand ändå skulle inträffa.

Anmälan

Anmälan görs på Brandskyddsföreningen Örebros webbplats, via länken nedan.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till personer inom en organisation (t.ex chefer/enhetschefer) som är utsedda till brandskyddssamordnare och har till uppgift att dokumentera, planera och följa upp verksamhetens brandskyddsarbete.

Mål

Efter genomförd utbildning ska du kunna planera, dokumentera och följa upp brandskyddsarbetet på din arbetsplats. 

Kursinnehåll

  • Lagar, regler och ansvarsfördelning
  • Förebyggande brand-, och egendomsskydd
  • Brandteori och brandorsaker
  • Byggnadstekniskt brandskydd
  • Släckmedel och släckverkan
  • Systematiskt brandskyddsarbete

Plats

Digital distansutbildning

Antal deltagare

Minst 4 och max 20 deltagare. 

Kurslängd

Heldagsutbildning

Plats

  • Ni kommer till brandstationen i Örebro, Byrsta eller Lindesberg.
  • Vi kan komma till er arbetsplats om det passar bättre och förutsättningarna är de rätta.
  • Digital utbildning via plattformen MS Teams.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: