Nerikes Brandkår

Tillsammans skapar vi trygghet

Våra utbildningar

Covid-19

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och anpassar verksamheten efter rådande läge, så att den bedrivs på ett säkert sätt.

  • När utbildningen sker i våra lokaler vill vi att du är noggrann med handhygienen, undviker personalutrymmen och tänker på att hålla avstånd.
  • Om du som deltagare känner de minsta symptom på luftvägsinfektion (hosta, andningssvårigheter eller feber) ska du alltid stanna hemma.

Här hittar du grundutbudet av de utbildningar vi erbjuder offentlig verksamhet, företag och föreningar. Det händer ofta att man vill kombinera de olika utbildningarna eller skräddarsy efter sin egen verksamhet - kontakta oss för mer information.


Klicka på respektive rubrik för mer information.


Brandutbildning för chefer inom Örebro kommun

Utbildningen vänder sig till dig med en ledande befattning inom Örebro kommun. Den ersätter inte grundutbildningen, utan är en påbyggnadsutbildning.

Akut omhändertagande, L-ABCDE

Utbildningen passar dig som vill eller bör ha grundläggande kunskap i första hjälpen för att kunna agera om olyckan är framme.

Anläggningsskötare - automatiskt brandlarm

Här får du grundläggande kunskaper om brandlarmets uppbyggnad och anläggningsskötarens ansvar

Brandskyddskontrollant

För dig som ska kontrollera brandskydd och brandrisker på arbetsplatsen. Passar också för den som är ansvarig för brandskyddet i mindre företag och organisationer.

Brandskyddsombud och chefer - vård/omsorg (Örebro kommun)

Kontrollen och underhållet av brandskyddet är en viktig del av det systematiska brandskyddsarbetet för att upprätthålla en säker miljö. Utbildningen vänder sig även till personer med ledande befattning.

Egensotning

För att du ska få sota din egen fastighet måste du ha utbildning. Hos oss kan du gå en kurs i egensotning som täcker in de teoretiska kunskaperna.

Föreståndare brandfarlig vara - mindre omfattning

Enligt lag ska det finnas minst en föreståndare utsedd där hantering av brandfarliga varor förekommer i sådan omfattning och på sådant sätt att tillstånd krävs.

Grundläggande brandkunskap

Utbildningen vänder sig till verksamheter som vill ge sin personal en grundläggande kunskap i beredskap mot brand.

Grundläggande brandkunskap för vårdpersonal

Vänder sig till dig som arbetar inom äldreomsorgen eller med verksamhet för personer med funktionshinder.

Heta arbeten

Försäkringsbolagen kräver att brandskyddsansvariga och brandvakter samt personer som utför brandfarliga Heta Arbeten är utbildade och har certifikat.

Hjälp på väg

Personal som arbetar på eller kring vägen bör genomgå utbildningen för att kunna varna, larma, ge första hjälpen och släcka bränder på en olycksplats.

Hjärt- och lungräddning (HLR)

Kunskaper i hjärt- lungräddning bidrar till att många personer kan räddas om det utförs i ett tidigt skede.

För företag/organisationer »

För privatpersoner »

Hjärt- och lungräddning (HLR) barn

Forskning visar att många tvekar att påbörja HLR på barn, eftersom man är rädd att skada mer än hjälpa. Genom utbildning hoppas vi få fler att våga ingripa.

För företag/organisationer »

För privatpersoner »

Hjärtstartare (D-HLR)

Här får du lära dig hur du ska använda en hjärtstartare/defibrillator (D står för defibrillator). Förkunskaper i Hjärt- och lungräddning krävs.

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

SBA innebär att man på ett organiserat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i en organisation.

Utrymningsledare

Utbildningen vänder sig till organisationer som vill utbilda en utrymningsledare för att kunna utföra utrymningsövningar med personalen de tider som passar er bäst?

Utrymningsövning

Vi kommer ut till er arbetsplats och genomför en realistisk utrymningsövning. Ett tillfälle att öva på de utrymningsrutiner som redan finns.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: