Nerikes Brandkår

Tillsammans skapar vi trygghet

Grundläggande brandkunskap

Utbildningen vänder sig till alla som vill lära sig att förebygga bränder och kunna agera på ett bra sätt i händelse av brand.

Anmälan

Klicka på önskat kursdatum nedan för att komma vidare till anmälan.

Datum:

Fredag 01 december 2023

Tid:

13:00-16:00

Plats:

Örebro brandstation, Nastagatan 10 A

Pris:

625 kr/person (inklusive moms)


Kursinnehåll

Efter utbildningen ska deltagaren kunna förebygga bränder både hemma och på arbetsplatsen, samt ha den praktiska kunskapen att agera om det ändå börjar brinna. Deltagaren har även förståelse kring brandspridning, brandorsaker, släckmedel, utrymning, brandfarlig vara samt lagar och förordningar.

Brandteori

  • Lagstiftning
  • Systematiskt brandskyddsarbete
  • Brandförlopp
  • Brandfarlig vara
  • Brandorsaker
  • Utrymning
  • Brandvarnare, handbrandsläckare och brandfilt

Praktisk släckövning

  • Handbrandsläckare
  • Brandfilt


Vid våra digitala utbildningar har vi ingen praktisk släckövning. Istället visar vi filmer som beskriver hur du använder släckutrustningen.

Frågor

Kontakta oss på utbildningar@nerikesbrandkar.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: