Nerikes Brandkår

Tillsammans skapar vi trygghet

Akut omhändertagande, S-CABCDE

Utbildningen passar alla som vill, eller bör, ha grundläggande kunskap i akut omhändertagande för att kunna agera i händelse av en olycka eller sjukdomsfall.


Utbildningen kan kombineras med Grundläggande brandkunskap, Hjärtstartare (D-HLR) eller Hjärt- och lungräddning (HLR).


Antal deltagare:

6-12 deltagare

Kurslängd:

Ca 2 tim

Plats:

- Ni kommer till brandstationen i Örebro, Byrsta eller Lindesberg.

- Vi kan komma till er arbetsplats om förutsättningarna är de rätta.

- Digital utbildning via plattformen MS Teams.


Kursinnehåll

Deltagaren ska efter genomförd utbildning ha förutsättningar för att kunna rädda liv vid olyckor eller sjukdomsfall i väntan på ambulans.

  • S - säkerhet
  • C - katastrofala blödningar
  • A - airway and cervical spine control (fri luftväg med stabilisering av halskotpelare)
  • B - breathing (andning)
  • C - circulation and bleeding (cirkulation och blödning)
  • D - disability (medvetandegrad)
  • E - expose and protect from the environment (exponera och skydda mot omgivningen)
  • Omhändertagande vid typskador, som t.ex. brännskador, drunkningsskador eller chock.
  • Agerande vid sjukdomstillstånd, som t.ex. stroke och diabetes.

Frågor och anmälan

Kontakta oss på utbildningar@nerikesbrandkar.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: