Nerikes Brandkår

Tillsammans skapar vi trygghet

Eldstäder

Förebygg risken för bränder genom att installera din eldstad på rätt sätt, elda säkert och se till att sotning och brandskyddskontroll sker regelbundet.

Eldstadsrelaterad brand är en vanlig orsak till brand i villor och småhus. Orsaker till dessa bränder kan vara en eller flera av punkterna nedan: 

  • Bristfällig installation och underhåll av eldstaden.
  • Felaktig eldning.
  • Felaktig sotning. 

Installera rätt

Innan installation av en eldstad måste du göra en anmälan till kommunens byggnadsnämnd. Följ alltid monteringsanvisningarna. Du som byggherre är alltid ansvarig för att installationen blir rätt utförd, även om du anlitar någon annan. Innan du får använda eldstaden ska den besiktigas av sakkunnig. 

Elda säkert

Om det är kallt ute finns risken att vi eldar hårdare än vad eldstaden och skorstenen klarar av och då kan strålningsvärmen antända väggar eller tak runt omkring.

Om en sotbrand uppstår - stäng alla luckor och ring 112! 

Tänk på att

  • en lokal eldstad ska eldas med högst 2-3 kg ved i timmen.
  • använda torr ved i lämplig storlek.
  • elden ska brinna, inte pyra.
  • kontrollera röken. Den ska vara genomskinlig, inte svart.
  • lägga sot och aska i en plåthink med lock och placera den på obrännbart underlag.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: