Nerikes Brandkår

Tillsammans skapar vi trygghet

Vem kan visselblåsa?

Följande kategorier av personer uppmuntras till att rapportera om missförhållanden:

  • Anställda (inklusive tidsbegränsat anställda)
  • Brandvärn
  • Inhyrd personal (konsulter eller andra självständiga uppdragstagare)
  • Personer som utför praktik eller volontärarbete
  • Affärspartners (leverantörer eller konsulter). Kunder ingår inte bland affärspartners och omfattas därmed inte av Visselblåsarlagen.

Visselblåsarfunktionen kan även användas av personer som ännu inte inlett ett arbetsrelaterat förhållande med Nerikes Brandkår under förutsättning att informationen om missförhållanden har förvärvats under en rekryteringsprocess eller genom förhandlingar inför ingående av avtal.

Vidare gäller denna riktlinje för personer som tidigare har tillhört någon av personkategorierna ovan och har fått del av eller inhämtat information om missförhållanden under tiden i verksamheten.

Vad krävs?

När du rapporterar om ett missförhållande ska du vid tidpunkten för rapporteringen ha skälig anledning att anta att informationen om missförhållandet är sann. Det krävs emellertid inte att du presenterar någon bevisning eller liknande. Så länge du handlar i god tro kommer du inte att möta några negativa konsekvenser, även om misstanken om ett missförhållande efter närmare utredning visar sig vara felaktig.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: