Nerikes Brandkår

Tillsammans skapar vi trygghet

Trygghet för visselblåsare

Regelverket förbjuder arbetsgivare att på något sätt bestraffa den som larmat. Exempel på sådana repressalier kan vara mobbing, hot, avskedande, uppsägning, omplacering, utebliven löneökning, ryktesspridning och andra försök i syfte att skada och/eller påverka visselblåsaren. Arbetsgivaren kan bli skadeståndsskyldig om sådana åtgärder genomförs som resultat av visselblåsningen.

Så behandlar vi dina personuppgifter

All behandling av personuppgifter inom ramen för Nerikes Brandkårs visselblåsarsystem sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Behandlade personuppgifter raderas normalt inom två år efter att en utredning om ett rapporterat missförhållande avslutats.

Vid bedömning och utredning av anmälningar via visselblåsartjänsten behandlar vår samarbetspartner Human&heart personuppgifter i egenskap av personuppgiftsansvarig.

Här kan du ta del av deras integritetspolicy Länk till annan webbplats..Sidansvarig:

Senast uppdaterad: