Nerikes Brandkår

Tillsammans skapar vi trygghet

När ska du INTE använda visselblåsarfunktionen?

En visselblåsarfunktion ska inte användas för rapportering av personliga missförhållanden som endast påverkar den som rapporterar och dennes arbetssituation.

Sådana missförhållanden hanteras internt och är inte är förenligt med kravet på ett allmänintresse. Nerikes Brandkår uppmuntrar i stället till att sådana frågor tas upp av enskilda med sin närmaste chef, chefens chef eller HR-avdelningen, beroende på omständigheterna.

Exempel på tillfällen då funktionen inte ska användas är:

  • Konflikter mellan den som rapporterar och en annan arbetstagare
  • Synpunkter på ledarskapet
  • Missnöje med lönesättning

Även om dessa konflikter och missnöjesyttringar är viktigt att hantera, är de i de flesta fall inte av allmänintresse och bör hanteras internt i respektive verksamhet.


Sidansvarig:

Senast uppdaterad: