Nerikes Brandkår

Tillsammans skapar vi trygghet

Efter att du lämnat in din rapport

När du lämnat in din rapport skapas ett ärendenummer och en handläggare tilldelas ditt ärende.

  1. Det görs en intern jävskontroll för att säkerställa att ingen handläggare står i intressekonflikt till det som har rapporterats.
  2. Du får ID och lösenord så att du kan följa ärendets status via den digitala visselblåsartjänsten.
  3. Du kommer att inom sju arbetsdagar få uppföljning av ärendets status. Du kan välja bort att få uppföljning i till exempel ärendebeskrivningen.
  4. Handläggaren kan komma att vilja ha kontakt med dig. Ni kan ha kontakt utan att du röjer din identitet.

Om du valt att få uppföljning på ärendet kan du logga in med de uppgifter du får när du rapporterade om ett missförhållande. Du kan då fortsatt, om du så önskar, vara anonym gentemot handläggaren.

Om du valt att lämna kontaktuppgifter kan handläggaren komma att kontakta dig för att ställa eventuella frågor. Dina kontaktuppgifter lämnas inte ut från Human&heart utan ditt uttryckliga medgivande.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: