Nerikes Brandkår

Tillsammans skapar vi trygghet

Definition av missförhållanden

Med missförhållande menas varje form av allvarlig omständighet som kan ha en negativ inverkan på Nerikes Brandkår och/eller verksamheten eller arbetsmiljön för Nerikes Brandkårs anställda eller någon annan allvarlig arbetsrelaterad omständighet som det kan finnas ett allmänintresse av att den kommer fram.

Missförhållanden inkluderar, men är inte begränsat till, faktiska eller misstänkta:

  • Överträdelser av lagar och föreskrifter (oavsett civilrättsliga eller straffrättsliga)
  • Överträdelser av Nerikes Brandkårs policyer, instruktioner och riktlinjer
  • Mutor och korruption
  • Allvarlig risk för enskilda personers liv eller hälsa (såsom exempelvis miljöbrottslighet eller omfattande brister i säkerheten på en arbetsplats)
  • Allvarliga arbetsmiljöbrister (såsom systematisk mobbning, diskriminering eller trakasserier)
  • Annat beteende som är oförenligt med Nerikes Brandkårs kärnvärden.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: