Nerikes Brandkår

Tillsammans skapar vi trygghet

Åtgärder, och konsekvenser av anmälan

Om det finns anledning att anta att missförhållanden eller andra allvarliga situationer inträffat, beslutas det om en utredning. Utredningen innebär att en extern utredare via Human & heart fördjupar sig i anmälan.

Utredare hos Human&heart lämnar en rekommendation om fortsatt hantering till Nerikes Brandkårs interna visselblåsargrupp (enhetschef HR och HR-generalist). Den interna visselblåsargruppen får information från Human & heart, svarar på frågor, delger information och lämnar förslag om eventuella åtgärder vidare till förbundsdirektör/räddningschef alternativt Direktionen, om ärendet rör förbundsdirektör/räddningschef.

Om någon av personerna i den interna visselblåsargruppen, eller i ovan nämnda beslutande organ, omfattas av anmälan exkluderas denna från den vidare hanteringen av ärendet.

Den som rapporterat om missförhållanden skyddad av sekretess, samt gentemot repressalier och hindrande åtgärder.

Om din rapport är uppsåtligt falsk

Om du rapporterar situationer som du vet inte har inträffat eller om du lämnar uppenbart vilseledande information har du inte skydd enligt gällande lagstiftning. Du får inte heller göra dig skyldig till brott när du rapporterar en situation.

Uppenbart falska eller vilseledande anmälningar kan komma att bli föremål för utredning.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: