Nerikes Brandkår

Tillsammans skapar vi trygghet

Visselblåsarfunktion

Nerikes Brandkår har en visselblåsarfunktion via Human & heart. Ett komplement till övriga kanaler vi har för att meddela missförhållanden och oegentligheter.

Bakgrund

I december 2021 trädde en ny lag i kraft – den så kallade visselblåsarlagen (SFS 2021:890). Lagen är en skärpning av tidigare lagstiftning på området.

Syftet med lagen är att underlätta och uppmuntra till visselblåsning samt förstärka skyddet för visselblåsare.

Vad är visselblåsning?

Visselblåsning uppstår när arbetstagare i ett arbetsrelaterat sammanhang larmar om olika typer av missförhållanden i sin arbetsgivares verksamhet. Det kan handla om företeelser som är olagliga, oetiska eller direkt olämpliga.

De företeelser som rapporteras (visselblåses) av arbetstagaren ska vara av allmänt intresse. Det innebär att det ska finns ett större intresse än det egna, det vill säga ett så kallat allmänintresse.

Så visselblåser du

Nerikes Brandkår är mån om att missförhållanden eller oegentligheter som inträffat i organisationen, och som kan skada verksamheten eller dess medarbetare, uppmärksammas och utreds så tidigt som möjligt.

Alla anmälningar tas emot och utreds av den externa aktören Human&heart HR AB och deras visselblåsartjänst ”Trust&heart” för att säkerställa rättssäkerheten. Visselblåsarfunktionen används för att rapportera alla typer av missförhållanden eller oegentligheter av allmänintresse.

Efter att Human&heart gjort en första bedömning och utrett ärendet, kan även enhetschef HR och HR-generalist på Nerikes Brandkår ta del av information, svara på frågor och lämna förslag på åtgärder vidare till rätt beslutande organ inom organisationen.

Skulle det inte röra sig om ett visselblåsarärende, får den interna visselblåsargruppen information om det från Human&heart och ser till att ärendet omhändertas internt.

En anmälan till visselblåsarfunktionen kan göras anonymt.

Du kan göra din anmälan på följande sätt:

Läs igenom informationen om bland annat när och hur en anmälan görs, innan du gör din anmälan.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: