Nerikes Brandkår

Tillsammans skapar vi trygghet

Protokoll Direktionsmöte nr 01, 2024


Sammanträdesdatum

2024-03-01

Paragrafer

§ 01-12

Datum då anslaget sätts upp

2024-03-13

Datum då anslaget tas ned

2024-03-27

Sekreterare

Sara Johansson, 010-176 20 06Länk till protokoll » Pdf, 6 MB, öppnas i nytt fönster.

Länk till kallelse och handlingar »


Ärendelista


§ 01

Val av justeringsperson

sid 02

§ 02

Friska brandmän

sid 03

§ 03

Internkontroll - skyddsutrustning

sid 04

§ 04

Rekrytering förbundsdirektör och räddningschef

sid 05

§ 05

Bokslut 2023

sid 06

§ 06

Internkontroll - Telecall

sid 07

§ 07

Granskning av kommunalförbundets IT-säkerhet

sid 08

§ 08

Internkontrollplan 2024

sid 09

§ 09

Delegation VMA

sid 10

§ 10

Delegationsärenden

sid 11

§ 11

Meddelanden och aktuell information

sid 12

§12

Mötet avslutas

sid 13

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: