Nerikes Brandkår

Tillsammans skapar vi trygghet

Protokoll Direktionsmöte nr 3, 2023


Sammanträdesdatum

2023-04-29

Paragrafer

§ 20-30

Datum då anslaget sätts upp

2023-05-09

Datum då anslaget tas ned

2023-05-23

Sekreterare

Maria Eklund, 010-176 20 00Länk till protokoll » Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.

Länk till kallelse och handlingar »


Ärendelista


§ 20

Val av justeringsperson

sid 02

§ 21

Presidiet - Mandatperiod för vice ordförande och 2:e vise ordförande

sid 03

§ 22

Revisionsrapport 2022

sid 04

§ 23

Ekonomisk uppföljning januari-mars 2023

sid 05

§ 24

Sotningsindex

sid 06

§ 25

Civil insatsperson (CIP)

sid 07

§ 26

Årsuppföljning 2022

sid 08

§ 27

Personalärende

sid 09

§ 28

Delegationsärenden

sid 10

§ 29

Meddelanden och aktuell information

sid 11

§ 30

Övrigt

sid 12

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: