Nerikes Brandkår

Tillsammans skapar vi trygghet

Protokoll Direktionsmöte nr 6, 2022


Sammanträdesdatum

2022-11-04

Paragrafer

§ 47-54

Datum då anslaget sätts upp

2022-11-14

Datum då anslaget tas ned

2022-11-28

Sekreterare

Maria Eklund, 010-176 20 00Länk till protokoll » Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster.

Länk till kallelse och handlingar »


Ärendelista


§ 47

Val av justeringsperson

sid 02

§ 48

Revisionsrapport Delårsbokslut 2022-07-31

sid 03

§ 49

Ekonomisk uppföljning januari - september 2022

sid 04

§ 50

Invigning av nya lokaler på Byrsta brandstation

sid 05

§ 51

Kollektivavtal för krigs - och beredskapstillstånd

sid 06

§ 52

Personalärende

sid 07

§ 53

Delegationsärende

sid 08

§ 54

Meddelanden och aktuell information

sid 09

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: