Nerikes Brandkår

Tillsammans skapar vi trygghet

Protokoll Direktionsmöte nr 4, 2022


Sammanträdesdatum

2022-06-10

Paragrafer

§ 29-38

Datum då anslaget sätts upp

2022-06-16

Datum då anslaget tas ned

2022-06-30

Sekreterare

Maria Eklund, 010-176 20 00Länk till protokoll » Pdf, 5 MB, öppnas i nytt fönster.

Länk till kallelse och handlingar »


Ärendelista


§ 29

Val av justeringsperson

sid 02

§ 30

Budgetramar 2023-2025

sid 03

§ 31

Fordonsplan samt visning av fordon

sid 04

§ 32

Mångfald och jämnställdhet

sid 05

§ 33

Ekonomisk uppföljning januari-maj 2022

sid 06

§ 34

Delegationsordning

sid 07

§ 35

Lagändring brandfarliga och explosiva varor

sid 08

§ 36

RIB 22 - personalärende

sid 09

§ 37

Delegationsärenden

sid 10

§ 38

Meddelanden och aktuell information

sid 11

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: