Nerikes Brandkår

Tillsammans skapar vi trygghet

Protokoll Direktionsmöte nr 7, 2021


Sammanträdesdatum

2021-12-10

Paragrafer

§ 57 - 66

Datum då anslaget sätts upp

2021-12-23

Datum då anslaget tas ned

2022-01-23

Sekreterare

Maria Eklund, 010-176 20 00Länk till protokoll »

Länk till kallelse och handlingar »


Ärendelista

Sida

§ 57

Val av justeringsperson

02

§ 58

Budget 2022 och verksamhetsplan 2023-2024

03

§ 59

Avgifter 2022

04

§ 60

Beslutattestanter och ersättare 2022

05

§ 61

Sammanträdesdagar 2022

06

§ 62

Reviderad plan för dokumenthantering

07

§ 63

Internkontrollpunkter

08

§ 64

Personalärende

09

§ 65

Delegationsärenden

10

§ 66

Meddelanden och aktuell information

11


Sidansvarig:

Senast uppdaterad: