Nerikes Brandkår

Tillsammans skapar vi trygghet

Protokoll Direktionsmöte nr 6, 2021


Sammanträdesdatum

2021-11-05

Paragrafer

§ 47- 56

Datum då anslaget sätts upp

2021-11-17

Datum då anslaget tas ned

2021-12-08

Sekreterare

Maria Eklund, 010-176 20 00Länk till protokoll »

Länk till kallelse och handlingar »


Ärendelista

Sida

§ 47

Val av justeringsperson

02

§ 48

Presentation ArkivCentrum Örebro län

03

§ 49

Revisionsrapport av delår per 2021-07-31

04

§ 50

Revisionsrapport affärsrelationer

05

§ 51

Policy för intern och extern representant

06

§ 52

Interkontroll - erfarenheter efter test av reservkraft

07

§ 53

Personalärende

08

§ 54

Förändring i lagstiftning - Olycksförebyggande avdelning

09

§ 55

Delegationsärenden

10

§ 56

Meddelanden och aktuell information

11


Sidansvarig:

Senast uppdaterad: