Nerikes Brandkår

Tillsammans skapar vi trygghet

Protokoll Direktionsmöte nr 3, 2021


Sammanträdesdatum

2021-04-23

Paragrafer

§ 08-18

Datum då anslaget sätts upp

2021-05-07

Datum då anslaget tas ned

2021-05-28

Sekreterare

Maria Eklund, 010-176 20 00Länk till protokoll »öppnas i nytt fönster

Länk till kallelse och handlingar »


Ärendelista

Sida

§ 19

Dagens möte sker digitalt

02

§ 20

Val av justeringsperson

03

§ 21

Ekonomisk uppföljning jan-mar 2021

04

§ 22

Budgetjustering

05

§ 23

Ekonomiska förutsättningar inför rambeslut

06

§ 24

Tillsynsarbete

07

§ 25

Personalärende

08

§ 26

Delegationsärenden

09

§ 18

Meddelanden och aktuell information

14


Sidansvarig:

Senast uppdaterad: