Nerikes Brandkår

Tillsammans skapar vi trygghet

Protokoll Direktionsmöte nr 2, 2021


Sammanträdesdatum

2021-03-05

Paragrafer

§ 08-18

Datum då anslaget sätts upp

2021-03-12

Datum då anslaget tas ned

2021-04-06

Sekreterare

Maria Eklund, 010-176 20 00Länk till protokoll »

Länk till kallelse och handlingar »


Ärendelista

Sida

§ 08

Val av justeringsperson

02

§ 09

Arbetet med Upp i rök

03

§ 10

Bokslut 2020-12-31

04

§ 11

Genomförd internkontroll 2020

06

§ 12

Internkontrollplan 2021

07

§ 13

Handlingsprogram 2021-2024

08

§ 14

Svar till revisorerna angående granskning av internkontroll

09

§ 15

Årsuppfölning 2020 enligt LSO och LBE

10

§ 16

Personalärende

12

§ 17

Delegationsärenden

13

§ 18

Meddelanden och aktuell information

14

 

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: