Nerikes Brandkår

Tillsammans skapar vi trygghet

Protokoll Direktionsmöte nr 1, 2021


Sammanträdesdatum

2021-01-29

Paragrafer

§ 01-07

Datum då anslaget sätts upp

2021-02-12

Datum då anslaget tas ned

2021-03-05

Sekreterare

Maria Eklund, 010-176 20 00Länk till protokoll »öppnas i nytt fönster

Länk till kallelse och handlingar »


Ärendelista


§ 01

Revisionsrapport: Granskning av förbundets uppföljning av internkontroll

sid 02

§ 02

Handlingsprogram 2021-2024

sid 03

§ 03

Riskbedömning som underlag för internkontrollplan 2021

sid 04

§ 04

Statistik 2020

sid 05

§ 05

Personalärenden

sid 06

§ 06

Delegationsärenden

sid 07

§ 10

Meddelanden och aktuell information

sid 08

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: