Nerikes Brandkår

Tillsammans skapar vi trygghet

Protokoll Direktionsmöte nr 4, 2020


Sammanträdesdatum

2020-11-06

Paragrafer

§ 32-41

Datum då anslaget sätts upp

2020-11-19

Datum då anslaget tas ned

2020-12-11

Sekreterare

Maria Eklund, 010-176 20 00Länk till protokoll »

Länk till kallelse och handlingar »


Ärendelista


§ 32

Val av justeringsperson

sid 02

§ 33

Verksamheten Räddningsregion Bergslagen

sid 03

§ 34

Ekonomisk uppföljning januari-september 2020

sid 04

§ 35

Revisionsrapport Delårsbokslut 2020-07-31

sid 05

§ 36

Direktionsmöte Nerikes Brandkår

sid 06

§ 37

Policy Informationssäkerhet

sid 07

§ 38

Budgetinformation

sid 08

§ 39

Personalärende

sid 09

§ 40

Delegationsärenden

sid 10

§ 41

Meddelanden och aktuell information

sid 11

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: