Nerikes Brandkår

Tillsammans skapar vi trygghet

Publiceringsdatum:

Sotningsupphandling klar för Ljusnarsbergs kommun

Nerikes Brandkårs har nu avslutat upphandlingen för sotning och brandskyddskontroll i Ljusnarsbergs kommun. Ludvikasotarn AB, med sotarmästare Jens Lindblom, tar över uppdraget från och med 1 januari 2019.

Du som bor i Ljusnarsbergs kommun behöver inte göra något i och med denna förändring. Sotning och brandskyddskontroll kommer att aviseras som vanligt, men nu istället av Ludvikasotarn AB. I samband med att Ludvikasotarn AB tar över uppdraget kommer de även att anställa Peter Pyykkinen, som fram till nu har varit sotarmästare i Ludvika och Ljusnarsberg.

Sotar du själv?

Om du har anlitat en annan behörig sotare, eller sotar själv, behöver du heller inte göra något i samband med bytet av sotare i kommunen. Det är fortfarande du som har ansvar att sotning av din fastighet sker enligt gällande frist.

 

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss

Nerikes Brandkår
Ulf Smedberg, 010-176 76 00, ulf.smedberg@nerikesbrankar.se

Ludvikasotaren AB , www.ludvikasotarn.se
Jens Lindblom, 072-539 58 88, jens.lindblom@ludvikasotarn.se

 

Fakta

I Nerikes Brandkårs uppdrag ingår att se till att sotning och brandskyddskontroll utförs i enlighet med lag om skydd mot olyckor.

Sotning och brandskyddskontroll sker hos privatpersoner, i industrier och offentliga byggnader som har eldstäder eller imkanaler. Intervallen för sotning och brandskyddskontroll följer fastställda frister och dessa beror på vilken typ av eldstad du har och hur mycket du eldar.

Du kan läsa mer om frister och taxor på vår webbplats. Här finns även mer information om sotning, brandskyddskontroll och egensotning.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: