Nerikes Brandkår

Tillsammans skapar vi trygghet

Vanliga brandorsaker

Varje år inträffar ett flertal bränder i bostäder. Hur du lever och dina rutiner har stor betydelse för ditt eget brandskydd. Små förändringar kan göra stor skillnad, så läs gärna våra tips för ett brandsäkrare hem.

Dummtbild

Köksbränder

Många bostadsbränder börjar i köket. En vanlig orsak är torrkokning, dvs. brand i kastrull som orsakas av kvarglömd mat. 

Läs mer om köksbränder » 

Levande ljus

Ett ljus kan välta eller brinna ner och tända eld på något i närheten. En gardin som hänger nära tända ljus kan fladdra till och fatta eld. 

Läs mer om levande ljus » 

Eldstäder

Brand kopplad till eldstäder är den vanligaste orsaken till brand i villor och småhus, visar statistik från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). 

Läs mer om att elda säkert » 

Rökning

Rökning är den vanligaste orsaken till bränder med dödlig utgång. Gaserna från pyrande textilier dödar på bara några minuter. 

Läs mer om rökning » 

Elektronik

Minska risken för bränder i elektroniska produkter genom att sköta underhållet och använda dem på rätt sätt.  

Läs mer om elektronik »


Är det akut? Ring 112

Nödnumret 112 ska användas vid akuta nödsituationer då det är fara för liv, egendom eller miljö. 

En nödsituation är när du snabbt behöver hjälp från ambulans, räddningstjänst, polis, flyg-, sjö-, fjällräddning, jourhavande präst eller giftinformation. 

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: