Nerikes Brandkår

Tillsammans skapar vi trygghet

bakgrundsbild startsida

Privatperson

Många bränder startar i hemmet. Med rätt brandutrustning och kunskap kan de flesta av dessa olyckor undvikas.

Företag

Det är du och dina arbetskamrater som skapar en säker arbetsplats. Här hittar du tips och råd för brandskyddsarbetet.

Utbildning

Rätt kunskap är bästa brandskyddet!
Vi erbjuder utbildning för offentlig verksamhet, företag, föreningar och privatpersoner.

Aktuellt

  • Lediga tjänster att söka på Nerikes Brandkår

    Nu söker vi en medarbetare till enheten Brandskydd, där vi jobbar med att förebygga olyckor, primärt kopplade till brand. Vi söker även en vikarierande HR-generalist med en konsultativ och stödjande roll till förbundets chefer i bland annat arbetsmiljöfrågor, rehabilitering, rekrytering, lag och avtal och arbetsrätt.

  • Förbjudet att elda trädgårdsavfall

    Sedan den 1 januari 2024 är det inte längre tillåtet att elda trädgårdsavfall. Bestämmelsen kommer från EUs avfallsförordning (3 kap. § 1) och gäller alla, oavsett om du bor centralt eller på landsbygden.