Nerikes Brandkår

Tillsammans skapar vi trygghet

Sotning och brandskyddskontroll

Många bränder är relaterade till eldstäder och skorstenar så sotning och brandskyddskontroll behöver ske regelbundet för att förebygga och minimera risken för brand. Din kommun har ansvar för att sotning och brandskyddskontroller utförs enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778). 

Dummtbild

Vem sotar och kontrollerar brandskyddet hos mig?

Nerikes Brandkår har avtal med sotare som ska utföra sotning och brandskyddskontroll inom förbundets medlemskommuner. Ansvarig skorstensfejarmästare svarar för verksamhetens kvalitet och genomförande. 

Lindesbergs sotningsdistrikt AB

0581-134 60

Lindesberg, Nora

Sydnärkesotaren AB

0582-500 90

Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå

Örebro Sotarn AB

019-17 00 70

Örebro, Lekeberg

Ludvikasotaren AB

072-539 58 88

Ljusnarsberg

 

Får jag sota själv?

Lagen ger utrymme för kommunen att låta en fastighetsägare själv utföra sotning inom den egna fastigheten, under förutsättning att sotningen görs på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Observera att denna möjlighet endast omfattar sotningsmomentet (rengöringen). 

Du måste ansöka hos kommunen om att själv få sota din egen fastighet.

Villkor och ansökningsblanketten hittar du här > 

Hur ofta ska det sotas?

Sotningen ska göras med bestämda tidsintervall (sotningsfrist), vilka beslutas av Nerikes Brandkårs direktion. Sotningsfristen varierar beroende på vad du har för sotningsobjekt och hur ofta du eldar. Om du har särskilda skäl, kan du ansöka om undantag från de ordinarie sotningsfristerna. 

SotningsfristerAskersund

Laxå

Ljusnarsberg

Hallsberg

Lekeberg

Nora

Kumla

Lindesberg

Örebro

 

Hur ofta ska det göras brandskyddskontroll?

Brandskyddskontrollen ska ske med de intervall som Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) beslutar. Beroende på vilken anläggning du har och hur den används är intervallen 2, 3 eller 6 år. 

Kommunen kan besluta om brandskyddskontroll vid andra tillfällen, t.ex. för att kontrollera om skador har uppstått i samband med soteld eller om man misstänker andra brandtekniska brister. 

Vad kostar det?

Avgifter för sotning och brandskyddskontroll bestäms av kommunfullmäktige i kommunen där fastigheten ligger. 

Avgifter sotning

Avgifter brandskyddskontroll

Askersund

Askersund

Hallsberg

Hallsberg

Kumla

Kumla

Laxå

Laxå

Lekeberg

Lekeberg

Lindesberg

Lindesberg

Ljusnarsberg

Ljusnarsberg

Nora

Nora

Örebro

Örebro

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: 2019-10-16

Öppettider - Örebro

måndag-fredag: 08.00-16.00

entrén låst: 09.30-10.00

lunchstängt: 12.00-13.00

Avvikande öppettider »

Följ oss på sociala medier

Facebook
Youtube

Kontakt

Telefon: 010-176 20 22

E-post: info@nerikesbrandkar.se

Besöksadress: Nastagatan 10 A, Örebro

Alla våra kontaktuppgifter »

Post och fakturaadress

Nerikes Brandkår
Box 33600
701 35 Örebro

PDF-faktura: faktura@nerikesbrandkar.se

Organisationsnummer: 222000-1016