Nerikes Brandkår

Tillsammans skapar vi trygghet

|

Seveso - högre kravnivå

Företag som omfattas av den högre kravnivån är skyldiga att göra en anmälan till Länsstyrelsen och Arbetsmiljöinspektionen som innehåller en beskrivning och ett handlingsprogram för hur företaget kan förebygga riskerna för en allvarlig kemikalieolycka.

Utöver anmälan ska de redovisa en säkerhetsrapport som förnyas var tredje år, eller vid större förändringar. Säkerhetsrapporten ska beskriva verksamheten, verksamhetens risker, farliga ämnen, handlingsplan samt en intern nödlägesberedskap vid en allvarlig kemikalieolycka. 

Anläggningar med högre kravnivå

Plan för räddningsinsats

Kommunens plan för räddningsinsats gäller de verksamheter som omfattas av högre kravnivån enligt Sevesolagstiftningen inom Nerikes Brandkårs geografiska område. 

Planen innehåller en sammanfattande beskrivning av de resurser som finns för att hantera allvarliga kemikalieolyckor hos Nerikes Brandkår och samverkande myndigheter och företag. Den beskriver kortfattat den verksamhet som bedrivs hos de respektive företagen och vilka de största riskerna bedöms vara och hur arbetet med att hantera dessa risker genomförs. 

Plan för räddningsinsats »

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: 2020-05-07

Öppettider - Örebro

måndag-fredag

08.00 - 16.00

lunchstängt

12.00 - 13.00

Entrén är låst

09.30 - 10.00

Länk till avvikande öppettider >   

 

Besöksadress

Nastagatan 10 A, 702 27 Örebro

Sociala medier

Facebook
Youtube

Kontakt

telefon (växel)

010-176 20 00

e-post

info@nerikesbrandkar.se

Länk till alla våra kontaktuppgifter >   

Post & fakturaadress

Nerikes Brandkår
Box 33600
701 35 Örebro

PDF-faktura: faktura@nerikesbrandkar.se

Organisationsnummer: 222000-1016