Nerikes Brandkår

Tillsammans skapar vi trygghet

Seveso - högre kravnivå

Företag som omfattas av den högre kravnivån är skyldiga att göra en anmälan till Länsstyrelsen och Arbetsmiljöinspektionen som innehåller en beskrivning och ett handlingsprogram för hur företaget kan förebygga riskerna för en allvarlig kemikalieolycka.

Utöver anmälan ska de redovisa en säkerhetsrapport som förnyas var tredje år, eller vid större förändringar. Säkerhetsrapporten ska beskriva verksamheten, verksamhetens risker, farliga ämnen, handlingsplan samt en intern nödlägesberedskap vid en allvarlig kemikalieolycka. 

Anläggningar med högre kravnivå

Askersunds kommun

Zinkgruvan Mining AB »

Lindesbergs kommun

Brenntag Nordic AB »

Kumla kommun

Nouryon Functional Chemicals AB »

Algol Chemicals AB »

Fortum Waste Solutions AB »

Nora kommun

SSE Sverige AB »

Orica Sweden AB »

Plan för räddningsinsats

Kommunens plan för räddningsinsats gäller de verksamheter som omfattas av högre kravnivån enligt Sevesolagstiftningen inom Nerikes Brandkårs geografiska område. 

Planen innehåller en sammanfattande beskrivning av de resurser som finns för att hantera allvarliga kemikalieolyckor hos Nerikes Brandkår och samverkande myndigheter och företag. Den beskriver kortfattat den verksamhet som bedrivs hos de respektive företagen och vilka de största riskerna bedöms vara och hur arbetet med att hantera dessa risker genomförs. 

Plan för räddningsinsats »PDF

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: 2020-07-06

Öppettider - Örebro

måndag-fredag: 08.00-16.00

entrén låst: 09.30-10.00

lunchstängt: 12.00-13.00

Avvikande öppettider »

Följ oss på sociala medier

Facebook
Youtube

Kontakt

Telefon: 010-176 20 00

E-post: info@nerikesbrandkar.se

Besöksadress: Nastagatan 10 A, Örebro

Alla våra kontaktuppgifter »

Post och fakturaadress

Nerikes Brandkår
Box 33600
701 35 Örebro

PDF-faktura: faktura@nerikesbrandkar.se

Organisationsnummer: 222000-1016