Nerikes Brandkår

Tillsammans skapar vi trygghet

Räddning

Räddningsavdelningen ansvarar för utryckningsverksamheten inom Nerikes Brandkår och samordnar personalfrågor, operativ planering, övning samt teknik och underhåll. 

E-post: fornamn.efternamn@nerikesbrandkar.se


Anders Larsson
Vice brandchef

Vice brandchef med övergripande ansvar för räddningsavdelningen.

010-176 20 31

Thomas Bjerke
Brandingenjör

Utredningar räddningsavdelningen.

010-176 20 32

Mattias Ermanbrix
Brandinspektör

Brandorsaksutredare

010-176 20 00


Personal

Sofi Karlsson
Personalspecialist

Personalfrågor och rekrytering heltid.

Ledig

David Klingenhoff
Vik. personalspecialist

Personalfrågor och rekrytering heltid.

010-176 20 33

David Persman
Stationschef Byrsta

Tillsyn, information och rådgivning, serveringstillstånd, offentlig tillställning.

010-176 20 34

Operativ planering

E-post: operativplanering@nerikesbrandkar.se 

Daniel Langenbach
Brandingenjör

Enhetschef

010-176 20 41

Magnus Djursvik
Brandinspektör

Trafikfrågor

010-176 20 43

Ulf Jacobsen
Brandinspektör

Olycksundersökningar

010-176 20 44

Michael Nilsson
Brandinspektör

Metod- och teknikutveckling

010-176 20 26

Erik Palm
Brandinspektör

Metod- och teknikutveckling

010-176 20 42

Peter Svensson
Brandinspektör

Metod- och teknikutveckling

010-176 20 45

Per Lindgren
Brandinspektör

Enhetschef

010-176 20 51

Kjell Haglund
Brandinspektör

Utbildning och övning heltidspersonal

010-176 20 54

Ola Magnusson
Brandinspektör

Utbildning och övning RIB och Värn

010-176 20 53

Anders Svedlund
Brandinspektör

Utbildning och övning

010-176 20 56

Andreas Österlund
Brandinspektör

Utbildning och övning befäl

010-176 20 52

Teknik

E-post: drift@nerikesbrandkar.se 

Morgan Johansson
Brandinspektör

Enhetschef

010-176 20 62

Greger Aronsson
Servicetekniker

Kontaktperson brandstationen Lindesberg. Rökskyddsansvarig

010-176 20 66

Olof Eckerwall
Servicetekniker

Stationerad brandstationen Örebro

010-176 20 63

Toni Fuchs
Servicetekniker

Stationerad brandstationen Lindesberg

010-176 20 67

David Leander
Servicetekniker

Stationerad brandstationen Örebro

010-176 20 64

Daniel Rydell
Driftansvarig

Stationerad brandstationen Örebro

010-176 20 68

Terese Vigardt
Service

Hämtning/utkörning av materiel

010-176 20 65

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: 2020-05-08

Öppettider - Örebro

måndag-fredag: 08.00-16.00

entrén låst: 09.30-10.00

lunchstängt: 12.00-13.00

Avvikande öppettider »

Följ oss på sociala medier

Facebook
Youtube

Kontakt

Telefon: 010-176 20 22

E-post: info@nerikesbrandkar.se

Besöksadress: Nastagatan 10 A, Örebro

Alla våra kontaktuppgifter »

Post och fakturaadress

Nerikes Brandkår
Box 33600
701 35 Örebro

PDF-faktura: faktura@nerikesbrandkar.se

Organisationsnummer: 222000-1016