Nerikes Brandkår

Tillsammans skapar vi trygghet

|

Räddning

Räddningsavdelningen ansvarar för utryckningsverksamheten inom Nerikes Brandkår och samordnar personalfrågor, operativ planering, övning samt teknik och underhåll. 

E-post: fornamn.efternamn@nerikesbrandkar.se


Anders Larsson
Vice brandchef

Vice brandchef med övergripande ansvar för räddningsavdelningen.

010-176 20 31

Thomas Bjerke
Brandingenjör

Utredningar räddningsavdelningen.

010-176 20 32

Mattias Ermanbrix
Brandinspektör

Brandorsaksutredare

010-176 20 00


Personal

Sofi Karlsson
Personalspecialist

Personalfrågor och rekrytering heltid.

Ledig

David Klingenhoff
Vik. personalspecialist

Personalfrågor och rekrytering heltid.

010-176 20 33

David Persman
Stationschef Byrsta

Personalplanering och rekrytering RiB/Värn.

010-176 20 34

Operativ planering

E-post: operativplanering@nerikesbrandkar.se 

Daniel Langenbach
Brandingenjör

Samordnare för avdelningen.

010-176 20 41

Ulf Jacobsen
Brandinspektör

Olycksundersökningar

010-176 20 44

Magnus Djursvik
Brandinspektör

Trafikfrågor

010-176 20 43

Peter Svensson
Brandinspektör

Metod- och teknikutveckling

010-176 20 45

Fredrik Kylborn
Brandinspektör

T100
Rakel

010-176 20 42

Michael Nilsson
Brandinspektör

Metod- och teknikutveckling

010-176 20 26

Övning

E-post: internutbildning@nerikesbrandkar.se 

Per Lindgren
Brandinspektör

Samordnare för avdelningen.

010-176 20 51

Andreas Österlund
Brandinspektör

Utbildning och övning befäl.

010-176 20 52

Ola Magnusson
Brandinspektör

Utbildning och övning RIB och Värn.

010-176 20 53

Kjell Haglund
Brandinspektör

Utbildning och övning heltidspersonal.

010-176 20 54

Teknik

E-post: drift@nerikesbrandkar.se 

Magnus Bern
Brandingenjör

Teknisk chef och samordnare för avdelningen.

010-176 20 61

Morgan Johansson
Brandinspektör

Stationschef Örebro och fordonsansvarig.

010-176 20 62

Daniel Rydell
Driftansvarig

Stationerad brandstationen Örebro

010-176 20 68

Olof Eckerwall
Servicetekniker

Stationerad brandstationen Örebro

010-176 20 63

David Leander
Servicetekniker

Stationerad brandstationen Örebro.

010-176 20 64

Toni Fuchs
Servicetekniker

Stationerad brandstationen Lindesberg.

010-176 20 67

Greger Aronsson
Servicetekniker

Kontaktperson brandstationen Lindesberg.
Rökskyddsansvarig

010-176 20 66

Terese Vigardt
Service

Hämtning/utkörning av materiel.

010-176 20 65

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: 2020-03-03

Öppettider - Örebro

måndag-fredag

08.00 - 16.00

lunchstängt

12.00 - 13.00

Entrén är låst

09.30 - 10.00

Länk till avvikande öppettider >   

Besöksadress

Nastagatan 10 A, 702 27 Örebro

Sociala medier

Facebook
Youtube

Kontakt

telefon (växel)

010-176 20 00

presstelefon

070-344 11 15

e-post

info@nerikesbrandkar.se

Länk till alla våra kontaktuppgifter >   

Post & fakturaadress

Nerikes Brandkår
Box 33600
701 35 Örebro

PDF-faktura: faktura@nerikesbrandkar.se

Organisationsnummer: 222000-1016