Nerikes Brandkår

Tillsammans skapar vi trygghet

Så behandlar vi dina personuppgifter

Nerikes Brandkår behandlar personuppgifter i enlighet med den nya Dataskyddsförordningen som trädde i kraft den 25 maj 2018.

Dummtbild

Personuppgiftsansvar

Det är Nerikes Brandkårs direktion som är ansvarig för hur vi hanterar personuppgifter inom organisationen. Representanter för direktionen når du via vår växel 010-176 20 00, se våra öppettider under Kontakter.

Offentlighetsprincipen

Nerikes Brandkår är ett kommunalförbund som lyder under kommunallagen, vilket innebär att ärenden som skickas till oss blir allmänna handlingar. Sekretessprövning görs innan utlämning av allmänna handlingar.

Personuppgifter som kommer in till oss

Personuppgifter, såsom namn, adress, telefonnummer, e-post, m.m, som lämnas vid kontakt med Nerikes Brandkår blir allmän handling och sparas enligt gällande arkivbestämmelser.

Personuppgifter som lämnas till oss genom telefonsamtal, webbformulär, e-post, brev, m.m, sparas bara så länge det krävs för att uppfylla syftet med varför uppgiften sparats. Andra regelverk och annan lagstiftning, såsom arkivlagen, bokföringslagen eller arbetsrättslig lagstiftning, påverkar också hur länge en personuppgift sparas.

Du har rätt att få information om hur vi hanterar de personuppgifter vi har om dig och att få eventuellt felaktiga uppgifter ändrade.

Observera att Nerikes Brandkår enbart har tillgång till personuppgifter som behövs för vår egen verksamhet, till exempel diarier, kundregister, avtal, tillstånd, m.m. Vi distribuerar inte personuppgifter vidare till tredje part utom då det krävs för att genomföra vårt uppdrag som myndighet.

Känner du att dina personuppgifter behandlats felaktigt

Om du vill veta hur Nerikes Brandkår behandlar just dina personuppgifter, eller om du upplever att vi har behandlat dina uppgifter på ett felaktigt sätt, kan du anmäla detta via epost till info@nerikesbrandkar.se eller per brev till Nerikes Brandkår, Box 33600, 701 35 ÖREBRO. Beskriv hur du anser att vi inte har fullgjort vårt ansvar som Personuppgiftsansvarig så kontaktar vi dig i frågan.

Dataskyddsombud utsedd av direktionen

Dataskyddsombud för Nerikes Brandkår är: 

Thomas Bjerke som nås på 010-176 20 32 eller thomas.bjerke@nerikesbrandkar.se

GDPR-samordnare

Kontaktperson avseende frågor om Nerikes Brandkårs behandling av personuppgifter är Ulf Smedberg som nås på 010-176 20 11 eller ulf.smedberg@nerikesbrandkar.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: 2018-08-28

Öppettider - Örebro

måndag-fredag: 08.00-16.00

entrén låst: 09.30-10.00

lunchstängt: 12.00-13.00

Avvikande öppettider »

Följ oss på sociala medier

Facebook
Youtube

Kontakt

Telefon: 010-176 20 22

E-post: info@nerikesbrandkar.se

Besöksadress: Nastagatan 10 A, Örebro

Alla våra kontaktuppgifter »

Post och fakturaadress

Nerikes Brandkår
Box 33600
701 35 Örebro

PDF-faktura: faktura@nerikesbrandkar.se

Organisationsnummer: 222000-1016