Nerikes Brandkår

Tillsammans skapar vi trygghet

|

Automatiska brandlarm

Ett automatiskt brandlarm har till syfte att upptäcka en brand i ett tidigt skede. Detektionen kan kopplas till någon form av larmgivning till personal, vakt eller räddningstjänst.

Dummtbild

Vissa automatiska funktioner kan också styras via brandlarmet, t.ex. aktivering av släckanläggning, dörrstängningsanordningar, brandgasventilation och utrymningslarm.

Där automatiskt brandlarm är ett myndighetskrav ställs i allmänhet högre krav på teknisk standard, utförande m.m. I Brandskyddsföreningens skrift Regler för automatisk brandlarmanläggning, SBF 110:8 hittar man de krav som ställs på en sådan anläggning. 

För att få sin anläggning kopplad till Nerikes Brandkår ska:

  1. Anläggningen uppfylla SBF 110:8 i tillämpliga delar.
  2. Anläggningen underhållas och provas enligt fastställd norm.
  3. Ett avtal ska tecknas mellan anläggningsägare och Nerikes Brandkår.

Kostnad

Nerikes Brandkår tar ut en årsavgift för anslutna larmanläggningar samt en avgift för obefogade utryckningar. Läs mer under Avgifter.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: 2018-10-26

Öppettider - Örebro

måndag-fredag

08.00 - 16.00

lunchstängt

12.00 - 13.00

Entrén är låst

09.30 - 10.00

Länk till avvikande öppettider >   

Besöksadress

Nastagatan 10 A, 702 27 Örebro

Sociala medier

Facebook
Youtube

Kontakt

telefon (växel)

010-176 20 00

presstelefon

070-344 11 15

e-post

info@nerikesbrandkar.se

Länk till alla våra kontaktuppgifter >   

Post & fakturaadress

Nerikes Brandkår
Box 33600
701 35 Örebro

PDF-faktura: faktura@nerikesbrandkar.se

Organisationsnummer: 222000-1016